Publicerad

Underhållsarbete i Tibble, Leksands kommun

Vi kommer under torsdagen den 20/8 utföra reparationsarbete på ledningsnätet vid Tibble Boställsgattu 1, Leksands kommun.

  • För boende i området kring Tibble kommer vattnet vara avstängt mellan kl: 08:00 till 16:00.

När det trycket i ledningarna sjunker kan det finnas en risk att bakterier tränger in i skarvarna. Därför uppmanar vi att som en extra försiktighetsåtgärd koka det vatten som ska drickas eller användas vid matlagning under ett dygn från det att vattnet åter är tillbaka. Ett alternativ är att använda vatten som är tappat innan vattenavstängningen.

  • För boende i områdena Lycka, Smedby och Västannor kan det bli påverkan genom sämre tryck i vattenleveransen undertiden arbetet pågår.


Generella tips kring kokningsrekommendationer:

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. 

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms