Publicerad

Underhållsarbete i Vikarbyn, Rättviks kommun

På grund av underhållsarbete kommer vi att stänga av vattnet för fastigheter i området runt Kohrsgatu, Brunnsvägen och Kesolles väg i Vikarbyn, Rättviks kommun måndagen den 20/4 kl. 08:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Vi beräknar att vattnet skall vara åter måndag den 20/4 kl. 16:00.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS har skickats till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms