Publicerad

Underhållsarbete i Vikarbyn

På grund av underhållsarbete i ledningsnätet kommer vi att stänga vattnet för boende i en liten del av Vikarbyn torsdagen den 9 januari. Berörda fastigheter får sms. Arbetet beräknas pågå mellan kl 08:00 till 15:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar kallvatten i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms.

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk:
http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html