Publicerad

Underhållsarbete källberget, Leksand

Vi kommer idag tisdagen den 23/2 mellan kl. 11:00 - 12:00 utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet vid Parkgattu, Källberget i Leksands kommun. Underhållsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet för ca 8 fastigheter. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

 

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.