Publicerad

Underhållsarbete Käringberget, Leksands kommun

Onsdag 24 juni behöver vi utföra reparationsarbete på ledningsnätet på Käringberget, Leksands kommun.

Under reparationen behöver vi stänga av vattnet för fastigheter utmed Storgärdsvägen, Timmermansvägen och . Gärdesvägen. Vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 08.00 - 14.00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms