Publicerad

Underhållsarbete Mockfjärd, Gagnefs kommun

Som en del av vårt underhållsarbete kommer vi att montera en flödesmätare på huvudvattenledningen i Mockfjärd. Detta för att få bättre överblick på vattenflödet i Mockfjärd.

Vattnet kommer att stängas av i hela Mockfjärd, natten mellan kl. 22.00 tisdagen den 30/6 och kl. 04.00 onsdagen den 1/7.

Förbered er inför avstängningen med att tappa upp det vatten ni har behov av under avstängningen.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. 

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms