Publicerad

Underhållsarbete på Aspbacksvägen och Rännarhedsvägen, Gagnef kommun

Torsdag 27 juni kommer vi att utföra en underhållsspolning på avloppsledningarna för boende runt Aspbacksvägen, Rännarhedsvägen och en del av Tegelbruksvägen i Gagnef kommun.

Detta görs i förebyggande syfte för att motverka risken för stopp och ansamlingar i rören.

SMS skickas till berörda, vet du någon som inte fått SMS-utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms