Publicerad

Underhållsarbete på ledningsnätet i Hulån och Skålö i Vansbro kommun

Vi kommer under onsdagen den 30/9 utföra underhållsarbete på ledningsnätet i Hulån och Skålö i Vansbro kommun.

Ca 300 fastigheter blir påverkade av lägre tryck i ledningarna mellan kl. 08.00 till 11.00.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. 

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.