Publicerad

Underhållsarbete på ledningsnätet i Plintsberg, Leksands kommun

Vi kommer under tisdagen den 15/6 utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i området runt Vår Herres Gattu/Plintsberg Ovabacksgattu, Leksands kommun. Underhållsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl. 10.00-16.00. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster) Länk till annan webbplats., där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.