Publicerad

Underhållsarbete på ledningsnätet i Västtjärna, Gagnef kommun

Måndagen den 25 oktober kommer ett underhållsarbete på ledningsnätet att starta i Västtjärna, Gagnef kommun och kommer att pågå några dagar under vecka 43.

Detta i samarbete med vägföreningen i Västtjärna och inför kommande asfaltering i området.
Vi kommer att byta några brunnar samt vattenledningen som är kvar i vägen.

Vägen genom Västtjärna kommer under arbetets gång därför att stängas av och boende i området hänvisas istället (för in- och utfart till området) att åka befintlig väg över åkern norrut.

Dala Vatten och Avfall kommer att åtgärda/iordningsställa delar av sträckan för bättre framkomligheten. Om ni har möjlighet så parkera gärna bilarna utanför området under arbetenas gång. Korta driftstopp av dricksvattnet kan komma att uppstå när vi kopplar in nya vattenledningen. När vattnet kommer tillbaka så kan det vara lite missfärgat men spola tills det blir blankt igen.

Uppdatering 2021-10-29

Arbetet fortgår även under v. 44 men från och med fredagen den 29/10 kommer vägen åter bli farbar. 

Sms är skickat till berörda fastigheter. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, det går också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.


För de hushåll som inte har tillgång till sms kommer skriftlig information att delas ut i brevlådor.
Vi tackar på förhand för att ni har överseende med de problem som eventuellt kan uppstå.