Publicerad

Underhållsarbete på Tillhedsvägen och Barkvägen, Furudal i Rättviks kommun

Under måndagen 27 maj kommer vi att utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet för boende på Tillhedsvägen 8-10 och Barkvägen 1-6.

Detta innebär att vattnet stängs av mellan kl. 10:00-16:00 för boende på dessa adresser. Framkomligheten på Barkvägen kommer även vara begränsad under dagen.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått sms-utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vi rekommenderar boende att i förväg tappa upp vatten att använda under dagen.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.