Publicerad

Underhållsarbete på Tottgärdsgattu, Siljansnäs, Leksands kommun.

Torsdag 25 april kommer vi att utföra ett underhållsspolning på avloppsledningarna för boende Tottgärdsgattu, Siljansnäs, Leksands kommun. Detta görs i förebyggande syfte för att motverka risken för stopp och ansamlingar i rören.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått sms-utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms