Publicerad

Underhållsarbete Sifferbo

Onsdagen den 3 juli behöver vi stänga av vattnet pga. av underhållsarbete i ledningsnätet. Vattnet stängs av mellan kl. 10:00 - 12:00 för en liten del av Sifferbo; gäller fastigheter med adress Skrindstavägen, några fastigheter med adress Bygattu samt Göras Väg. Berörda adresser får sms om mobiltelefon finns registrerad på adressen. Vi rekommenderar boende att i förväg tappa upp vatten att använda under den angivna tidsperioden.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms