Publicerad

Underhållsarbete Sjugare, Leksands kommun

Vi kommer under onsdagen den 3/2 mellan kl. 10.00-16.00 utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i Sjugare by, Leksands kommun. Underhållsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet för ett 50-tal fastigheter. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

I
bland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms Länk till annan webbplats., där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.