Publicerad

Underhållsarbete Sjurberg, Rättviks kommun

Vi kommer under måndagen den 1/3 utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i Sjurberg, Rättviks kommun. Underhållsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl. 08.00-16.00 för ca 20 fastigheter. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Uppdatering 2021-03-03
Arbetet gick som plannerat och nu återstår återställningsarbete av marken som kommer utföras under våren/försommaren.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms Länk till annan webbplats., där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.