Publicerad

Underhållsarbete Västtjärna, Gagnefs kommun

Under vecka 41 kommer arbete med omläggning och relining av VA-ledningarna i Västtjärna, Gagnefs kommun, utföras.

Vägen genom Västtjärna kommer under arbetets gång stängas av och en provisorisk väg kommer anläggas för in- och utfart till området. För att undvika att behöva åka på den provisoriska vägen över åkern kan ni parkera bilarna utanför området under arbetets tid.

Måndagen den 10 och tisdagen den 11 oktober utförs relining av ledningarna av vår entreprenör Aarsleff. Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

Ledningarna för dricksvattnet och avlopp är inte påverkade så alla kunder kan fortsätta dricka dricksvattnet vi levererar.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms (länken öppnas i samma fönster) Länk till annan webbplats., där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

Läs mer

Vill du läsa mer om projektet besök dalavattenavfall.se/va-projekt (sidan öppnas i samma fönster)