Publicerad

Underhållsarbete vatten Leksand

Måndagen den 4 november utförs ett underhållsarbete på ledningsnätet i Leksand vilket gör att vi stänger av vattnet på Esters Väg och delar av Björkvägen på Åkerö i Leksand, berörda fastigheter får sms, Arbetet pågår mellan kl 09:30 till 14:00.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.