Publicerad

Underhållsarbete vid Backgattu i Siljansnäs, Leksands kommun

Vi kommer under fredagen den 11/12 utföra ett underhållsarbete i området runt Backgattu och Kirolsvägen i Siljansnäs, Leksands kommun. Underhållsarbetet av en ledning gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl. 10.00 till 16.00. 6 fastigheter blir berörda av vattenavstängningen. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

I
bland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Samtliga fastigheter har fått informationsbrev i brevlådan inför arbetet.