Publicerad

Underhållsspolning vattenledningsnätet i Björbo och Björka by vecka 44

Spolning av vattenledningarna kommer att ske i Björbo och Björka under vecka 44.

Vi spolar vattenledningsnätet för att bibehålla den höga vattenkvaliteten som råder. Vattnet i kranen kan bli missfärgat efter arbetet. Spola i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills
vattnet är klart igen.

Björbo

Arbetet sker dagtid under vecka 44. Vattentrycket kan under korta stunder vara lägre än vanligt.

Björka by

Arbetet kommer att ske nattetid under vecka 44, från måndag 30 oktober till fredag morgon 3 november. Arbetet utförs ca. kl 23.00-5.00.