Publicerad

Uppdatering - begränsad framkomlighet Hällebergs väg, Rättviks kommun

Under perioden 6 maj -31 maj utför vi reparationer på spillvattenledningen längs Hällebergs väg, mellan Prästskogsgatan och Riksväg 70. Dessa arbeten kommer påverka framkomligheten och trafikanter uppmanas att följa den tillfälliga skyltningen på plats. Om möjligt rekommenderas att välja annan väg.

Reparationerna är förberedande arbeten inför en kommande infodring av spillvattenledningen. Den är planerad att utföras under vecka 24 och entreprenör för detta är Aarsleff Rörteknik. Även under denna del av projektet kan framkomligheten påverkas.

Under infodringsarbetet kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen eller av: AARSLEFF Rörteknik, Ulf Åkerblom, 0709-413 429

Uppdatering 20190620
Arbetet är klart för tillfället, men vi kommer att utföra mer arbete under sensommaren. Vi uppdaterar information här när det blir aktuellt.

Uppdatering 20190605
Under vecka 24 kommer vi att utföra det inplanerade infodringsarbetet på spillvattenledningen längs Prästskogsgatan-Hällebergs väg.

Under vårt arbete kan du fortsätta att använda ditt avlopp men begränsa utsläppet i avloppen i största möjliga mån för att undvika översvämning då er servisledning är stängd under vår installation. Vi ber er även att begränsa vattenanvändningen så mycket som möjligt under vårt arbete. Undvik att tvätta i tvättmaskin, undvik långa duschar och diska helst för hand.

Karta över Hellebergs väg