Publicerad

Uppdatering - försenad sophämtning Leksand ons 5/2

Uppdatering 7/2

De flesta kärl ska nu vara tömda. Om ditt/dina kärl inte har blivit tömt och du inte klarar dig till nästa tömning - kontakta vår kundeservice 020-200 210 så hjälper vi dig.

Information 5/2

På grund av driftproblem kunde vi inte tömma alla kärl i trakt 15, Leksand.

Låt otömda kärl stå kvar vid hämtstället tills de blir tömda.

Tänk på att det är viktigt att se till att matavfallspåsarna i det bruna kärlet inte är fastfrusna - ta loss fastfrusna påsar så underlättar du chaufförens jobb och kan få hela kärlet tömt. Länk till annan webbplats.