Publicerad

Uppdatering - Försenad sophämtning Vansbro

På grund av driftproblem med sopbilen kommer sophämtningen i Vansbro att bli försenad. Förseningen påverkar trakt 10 & 11 som har sophämtning onsdagen 26/6 samt eventuellt även trakt 6 som har sophämtning torsdag 27/6.

Ställ ut era kärl som vanligt, senast 06.00 på ordinarie hämtningsdag, och låt de stå kvar tills de blir tömda. Informationen uppdateras efterhand.

Uppdatering fredag 2/6:

Trakt 10 & 11 (ordinarie tömning onsdag 26/6) samt trakt 6 (ordinarie tömning torsdag 27/6) är nu körda och alla kärl ska vara tömda.

Uppdatering torsdag 27/6:

Tömning av trakt 10 & 11 påbörjas och beräknas bli klar under dagen i dag.

Trakt 6 kommer sannolikt att kunna köras som vanligt i dag med reservation för att det kan bli förseningar och att tömning sker även under fredagen.

Låt era kärl stå kvar vid hämtningsstället tills de blir tömda.