Publicerad

Utebliven sophämtning 21/1, trakt 6, Vansbro kommun

På grund av oplogade vägar har vi inte kunnat tömma alla kärl i Snöån, Nås och Strömsheden i dag.

Ni som inte fick ert grå kärl tömt kan ställa ut det på matavfallsturen 4/2, de soppåsar som eventuellt inte ryms i kärlet lägger ni i en säck som ni placerar på eller intill det grå kärlet. Matavfallskärlen är väl tilltagna i volym och bör räcka till nästa ordinarie tömning 4/2.

Skulle ni inte klara er tills dess kontaktar ni vår kundservice på 0247-44 100 eller info@dvaab.se.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte har fått utskicket kan den enkelt anmäla sitt mobilnummer till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms.