Publicerad

Utebliven sophämtning 4/4, Bastuvägen Rättvik

På grund av problem med framkomlighet kunde vi inte tömma sopkärlen på Bastuvägen i Rättvik torsdag 4/4. Låt kärlen stå kvar så kommer vi och tömmer dem när vägen är framkomlig igen.

Uppdatering 190410
Då det fortfarande är problem med framkomligheten kommer vi inte fram för att tömma kärlen. Vi avvaktar därför till nästa ordinarie tömning torsdag 18/4. Om ni får problem med att matavfallkärlen blir fulla innan dess - kontakta vår kundservice 020 - 200 210 eller info@dvaab.se