Publicerad

Utebliven sophämtning torsdag 19/11, trakt 7 & 8 (Altsarbyn, Vidablick, Centrum, Söderås, m.fl.) - Rättviks kommun

Den hårda blåsten ställde till det för sophämtarna

I går torsdag uteblev sophämtningen för många kunder i trakt och 7 & 8 eftersom chauffören inte hade möjlighet att resa upp den stora mängd kärl som låg ner på grund av den hårda blåsten.

Ni som skulle ha fått det grå kärlet tömt i går har möjlighet att ställa ut det på matavfallsturen torsdag 3 december, soppåsar som inte ryms i kärlet kan läggas i en säck som placeras på eller bredvid kärlet. De bruna kärlen för matavfall är väl tilltagna i volym och bör räcka till nästa tömning, skulle de ändå inte göra det kontaktar du vår kundservice.

Se till att matavfallspåsarna inte fryser fast

Tänk på att minusgrader och kalla nätter gör att matavfallspåsarna lätt fryser fast om de är fuktiga eller blöta. Som fastighetsägare ansvarar du för att vi kan tömma ditt matavfallskärl. Ta gärna hjälp av våra bästa tips för att hålla matavfallspåsarna torra och undvika fastfrysning.

SMS-tjänst

SMS skickas till berörda, vet du någon som inte har fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms