Publicerad

Vattenavstängning Dådran

På grund av reparationsarbete i Dådran kommer vi att stänga vattenleveransen kl 14:00 och arbetet beräknas vara klart och vattnet åter tillbaka kl. 16:00. Gäller Dådrans Västra del.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.


SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms


Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk:

http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html