Publicerad

Vattenavstängning i Dalfors

På grund av underhållsarbete kommer vattnet att stängas av i hela Dalfors den 1 oktober mellan klockan 09:00 och 13:00

VI rekommenderar att ni tappar upp vatten innan för att använda under den angivna tiden.
När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk:
http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html