Publicerad

Vattenavstängning i Vidablick, Rättvik

Torsdagen den 17 oktober, kommer vi att utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet för boende på Urtäppsvägen, Modigsvägen samt Dahlsvägen, Rättviks kommun. Detta innebär att vattnet stängs av mellan kl. 08:00-16:00 för boende i området. Vi rekommenderar att berörda tappar upp vatten i förväg. Sms skickas till berörda adresser.


När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

 

Sms har skickats till berörda adresser.