Publicerad

Vattenavstängning Lima / Krökbacken, Leksand

På grund av ett planerat underhållsarbete kommer det ske ett kortare avbrott (ca. 15 min) i vattenleveransen för en del boende i Lima och Krökbacken i Leksand.

Avbrottet kommer att ske någon gång mellan kl. 12:00 idag 22/1 och kl. 12:00 imorgon 23/1.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.
Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms