Publicerad

Vattenavstängning Lycka, Leksand

På grund av underhållsarbete i ledningsnätet kommer vi tisdagen den 17/12 att stänga av vattnet för boende i Lycka i Leksand. Arbetet beräknas pågå mellan kl 10:00 och 16:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.
Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms