Publicerad

Vattenavstängning Vikarbyn

2019-10-14 kl: 15:40

Uppdaterad information gällande vattenavstängning i Vikarbyn!
Det underhållsarbete som påbörjades idag i delar av ledningsnätet i Vikarbyn kommer att fortsätta imorgon mellan kl 8:00 och 16:00 . Vattnet kommer att stängas av för boende på Lerängsvägen 4,6 och 8 samt Strandvägen 29, 34 och 35 under ovan nämnda tider.
VI rekommenderar att ni tappar upp vatten innan för att använda under den angivna tiden.

2019-10-14 kl 11:47

Idag den 14 oktober utförs ett underhållsarbete på ledningsnätet i Vikarbyn. Vattnet stängs av mellan kl 13:00 till 17:00 för er som bor på Lerängsvägen 4,6 och 8 samt Strandvägen 29, 34 och 35

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.
Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk:
http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html