Publicerad

Vattenläcka i Romma, Leksand

På grund av en akut vattenläcka kommer vi mellan kl 10:00 - 16:00 stänga vattnet för en del av Romma i Leksand. Sms skicka ut till berörda fastigheter.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.
Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms