Publicerad

Vattenläcka i Siljansnäs, Leksand

En akut vattenläcka har upptäckts i Siljansnäs, Leksands kommun. Björkbacksvägen Siljansnäs är helt avstängd p g a vattenläcka. Arbetet beräknas pågå under dagen och åter vara farbar under morgondagen.
Det är skyltat för att åka runt avstängningen.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.