Publicerad

Vattenläcka i södra Plitsberg, Leksand

Södra Plintsberg är just nu utan vatten på grund av en vattenläcka. Vi arbetar för fullt med att reparera läckan och arbetet beräknas vara klart ca 15:00.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

SMS har skickats till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms