Publicerad

Vattenläcka i Vikarbyn, Rättvik

Vi har upptäckt en vattenläcka som kommer att repareras under onsdagen den 12 februari. Detta innebär att vi stänger av vattnet mellan kl 8:00 och 16:00 för fastigheter på Bergstrandsvägen i Vikarbyn samt för fastigheterna som har adress Öjavägen 5, 11, 15 och 17.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html.