Publicerad

Vattenläcka Mjälgen, Leksand

På grund av en akut vattenläcka har vi stängt av vattenförsörjningen till boende runt Råggattu i Mjälgen, Leksand. Vattnet beräknas vara påsläppt igen ca kl 17:00.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet när det kommer tillbaka ser missfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Även om det kan upplevas som obehagligt så är det ofarligt att dricka det missfärgade vattnet. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vill du avregistrera dig från SMS följ denna länk: http://www.dalavattenavfall.se/kund-service/sms-anmalan-avanmalan.html