Publicerad

Vattenledning flyter i Lisselälven, Dala-Floda, Gagnefs kommun

En vattenledning har flutit upp och ligger synlig i vattenbrynet i Lisselälven, Dala-Floda i Gagnefs kommun.

Dykarbete kommer pågå under måndag 27- tisdag 28 juli för att sänka rören/ledningen. Vi vill uppmana till försiktighet om du är ute med båt på sjön! Vattenledningen går mellan Hagön och över till reningsverket på Lissforsvägen i Dala-Floda.