Publicerad

Vattenledningar i Siljan, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall AB arbetar med att bygga nya vatten-, spillvattenledningar mellan Leksand och Tällberg åt Leksand Vatten AB.

Ledningarna kommer att förläggas i sjön mellan Hjortnäs och Tällberg och mellan Barkdal och Orsandsbaden. Svetsning av ledning och montering av vikter på ledningarna sker på motsatt sida av Siljan vid Hjulbäck.

Det arbetet medför att ledningarna ligger och flyter i vattnet utanför Hjulbäck och i ett senare skede bogseras över till andra sidan. Bojar ute på vattnet kommer att markera var arbetet pågår så vi ber er hålla avstånd till dessa bojar om ni åker båt i närheten ute på sjön, då det kan finnas linor i vattnet som är svåra att se samt dykare som jobbar under ytan.

Arbetet startade vecka 14 och beräknas pågå fram till hösten 2020.

Uppdatering 2020-10-02
Arbetet fortskrideroch beräknas slutföras under oktobermånad.

För uppdaterad information gå till sidan om Pågående projekt >

Bild över hur ledningarna markeras ut i Siljan