Publicerad

Försenad slamtömning

Vi har vissa förseningar i schemat för ordinarie slamtömning som kan innebära att tömning utförs upp till en vecka senare än angiven period (sidan öppnas i detta fönster).

Din enskilda avloppsanläggning ska inte behöva ta skada av några veckors försening. Har du sluten tank som måste tömmas för att den är full eller om du av andra anledningar anser att läget är akut kontaktar du vår kundservice på telefon 0247-44 100.