Publicerad

Försenad sophämtning i Leksand 3/3

På grund av snö, modd och halka kunde inte sopbilen tömma alla kärl i Tibble och Ullvi under tisdagen.

De kunder som inte fick sina kärl tömda den 3/3 kommer att få en extra tömning på matavfallsturen den 17/3. Har ni soppåsar som inte ryms i det grå kärlet lägger ni de i en säck och placerar den på eller intill kärlet.