Publicerad

Försenad sophämtning i Vansbro

På grund av problem med sopbilen kan vi inte tömma några sopkärl i Vansbro under onsdagen 1/5 (trakt 10 & 11). Låt kärlen stå kvar vid hämtningsstället så tömmer vi dem så snart vi kan.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Uppdatering 2019-05-03 12.55:

Sopbilen kör igen och vi räknar med att alla som inte fick tömt under onsdagen och torsdagen får sina kärl tömda i dag fredag.

Uppdatering 2019-05-02 09.00:
Sopbilen står just nu på verkstad men kan förhoppningsvis börja köra under dagen. Det innebär att även trakt 6 som har sophämtning torsdag 2/5 kan drabbas av förseningar. Ställ ut era kärl som vanligt och låt dem stå kvar tills de blivit tömda.