Publicerad

Försenad sophämtning Vansbro

Sopbilen som kör i Vansbro har problem med driften och står just nu på verkstad.

På grund av detta har vi inte kunnat tömma några sopkärl i Vansbro under måndagen 13/5 (trakt 8 & 9) och tisdagen 14/5. Låt kärlen stå kvar vid hämtningsstället så tömmer vi dem så snart vi kan.

Vi uppdaterar informationen efterhand.

Sms har skickats till berörda, har du inte fått sms-utskicket kan du enkelt anmäla dig till vår sms-tjänst här >


Uppdatering 2019-05-15 09:20

Trakt 8 & 9 kördes klart i går tisdag. Dagens sophämtning i trakt 10 & 11 körs som vanligt men det kan bli vissa förseningar. Låt därför kärlen stå kvar vid hämtningsstället tills de blir tömda.