Publicerad

Försenad sophämtning vid företag, verksamheter och gemensamma hämtställen, Leksands kommun

Fredag 10/12 blir hämtningen av brännbart restavfall och matavfall försenad på grund av att den baklastande sopbilen i Leksand har gått sönder. En reservbil är på väg och hämtning kommer att ske så snart som möjligt.

Informationen uppdateras efter hand.