Publicerad

Spolning av avloppsledningsnätet vid Rännarheden, Gagnefs kommun

Torsdagen den 11/11 mellan klockan 8:00 och 16:00 kommer vi utföra spolning av avloppsledningar längs Rännarhedsvägen i Gagnefs kommun.

Spolningen kan komma att höras via ert avlopp och framkomligheten längs vägen kan tillfälligt påverkas.

Vi spolar kontinuerligt avloppsledningarna i underhållssyfte. Ibland kan spolningen påverka vattenlåsen i omkringliggande fastigheter. För att undvika avloppslukt i er fastighet kan ni med fördel kontrollera och fylla på vattenlåsen i golvbrunnarna efter vår spolning.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms , där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.