Publicerad

Spolning avloppsledningar Rännarhedsvägen Gagnefs kommun

Torsdagen den 22 oktober mellan klockan 8:00 och 13:00, kommer vi utföra spolning av avloppsledningar längs Rännarhedsvägen.

Spolningen kan komma att höras via ert avlopp och framkomligheten längs vägen kan tillfälligt påverkas.

Ibland kan spolningen påverka vattenlåsen i omkringliggande fastigheter. För att undvika avloppslukt i er fastighet kan ni med fördel kontrollera och fylla på vattenlåsen i golvbrunnarna efter vår spolning.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.