Publicerad

Störningar i telefonin

Vi har vissa problem med vår telefonväxel och därför kan det vara svårt att nå oss på telefon. Felsökning pågår.

Du når alla våra tjänstepersoner på e-post enligt principen fornamn.efternamn@dvaab.se. Du kan även skicka e-post till kundservice@dvaab.se.

Vi jobbar på att lösa problemet så fort vi kan och uppdaterar här eftersom.