Publicerad

Underhållsarbete i Tällberg, Leksands kommun

Vi kommer under onsdagen utföra underhållsarbete på ledningsnätet i vid Jönsgattu 40 i Tällberg, Leksands kommun.

Vattnet kommer att stängas av i området runt Hotell Gyllene Hornet och ned mot Laknäs Svigattu. Vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 08.00 - 16.00 onsdagen den 12/8.

När det trycket i ledningarna sjunker kan det finnas en risk att bakterier tränger in i skarvarna. Därför uppmanar vi att som en extra försiktighetsåtgärd koka det vatten som ska drickas eller användas vid matlagning under ett dygn från det att vattnet åter är tillbaka. Ett alternativ är att använda vatten som är tappat innan vattenavstängningen.

Generella tips kring kokningsrekommendationer:

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. 

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms