Publicerad

Underhållsarbete, Leksand

Den 6 november utförs ett underhållsarbete på ledningsnätet i Leksand, vilket gör att vi stänger av vattnet på Esters Väg och delar av Björkvägen.

Arbetet pågår mellan kl 08:00-14:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar kallvatten i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms.