Publicerad

Vattenavstängning i Vidablick, Rättvik

Torsdagen den 5 december, kommer vi att utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet för boende på Urtäppsvägen, Modigsvägen samt Dahlsvägen, Rättviks kommun. Detta innebär att vattnet stängs av mellan kl. 10:00 - 14:00 för boende i området. Vi rekommenderar att berörda tappar upp vatten i förväg. Sms skickas till berörda adresser.