• 17 apr10.04

  Underhållsarbete i Bäsna, Gagnefs Kommun

  Vi kommer under torsdag 18 april utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i Bäsna , Gagnef kommun. Underhållsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl.08:00 - 10:00. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

  Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.


  Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie avfallstömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 17 apr09.04

  Akut utökning av vattenavstängnings området på Hjortgårdsvägen Vikarbyn, Rättviks kommun

  Va-nät Informerar.

  Ett reparationsarbete med akut utökning av vattenavstängnings området har uppstått på Hjortgårdsvägen Vikarbyn, Rättvik kommun. Reparations arbetet pågår. Vattnet kommer stängas av under reparationen.


  En tankvagn kommer ställas vid återvinning centralen vid hjortgårdsvägen Tag med egna kärl! Ibland kan reparationsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat när det kommer tillbaka. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

  Tips! Ladda ner vår app, mitt DVA och få påminnelse dagen innan ordinarie tömning samt driftinfo för sophämtningen. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 17 apr08.04

  testar

  testar

 • 16 apr13.04

  Reparationsarbete på Hjortgårdsvägen Vikarbyn, Rättviks kommun

  Va-Nät Informerar.


  Vi kommer under onsdag 17 april utföra ett reparationsarbete på ledningsnätet på Hjortgårdsvägen Vikarbyn, Rättvik kommun. Reparationsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl.08:00 - 20:00 . En tankvagn kommer ställas ut vid återvinning centralen vid hjortgårdsvägen, medtag egna kärl.

  Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.


  Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie avfallstömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 12 apr09.04

  Stigande vattennivå i Västerdalälven

  Vi vill göra boende i närhet av älven uppmärksamma på att det är höga vattennivåer i älven.

  Om ni bor i område där det tidigare varit översvämningar så är det bra om man tätar golvbrunnar och plockar bort ägodelar från golvytor i källare.

  Lock att täta golvbrunnar med finns att hämta vid Björbo reningsverk. Kontaktnummer i Björbo: 0247-44118 och 0247-44151

 • 12 apr09.04

  Stigande vattennivå i Västerdalälven

  Stigande vattennivå i Västerdalälven.

  Vi vill göra boende i närhet av älven uppmärksamma på att det är höga vattennivåer i älven.

  Om ni bor i område där det tidigare varit översvämningar så är det bra om golvbrunnar tätas och ägodelar plockas bort från golvytor i källare

  Kontaktnummer Dala-Floda: 0247-44118 och 0247-44151

  Hälsningar

  Dala Vatten och Avfall

 • 12 jan14.01

  ÅVS vid Circle K, Leksands kommun

  På måndag den 15 januari 2024 tas återvinningsstation vid Circle K (Limsjöängets) bort och du hänvisas till andra återvinningsstationer. Det här görs på grund av nybyggnationen i området, när arbetet är klart kommer återvinningsstationen att komma tillbaka till området.


  Det finns flera återvinningsstationer i Leksand, exempelvis:

  • Norsbro, Allmoge Snickeri
  • Moskogen
  • På ÅVC Limhagen


  I vår app "Mitt DVA" hittar du en karta till din närmaste ÅVS och mycket mer. Här kan du läsa mer om hur du skaffar appen: dalavattenavfall.se/app


  Du hittar även information om vilka återvinningsstationer som finns på dalvattenavfall.se/hittaåvs